Kopfbereich
TRUST GUARANTEE - Vi garanterer dig den bedste pris ved reservation på vores hjemmeside.

Privatlivspolitik

Vi er meget tilfredse med din interesse for vores virksomhed. Databeskyttelse er af særlig betydning for forvaltningen af “Hotel Villa Saxer – Tollis Hotel & Gastronomie GmbH”. En brug af websiderne på “Hotel Villa Saxer – Tollis Hotel & Catering GmbH” er grundlæggende muligt uden nogen angivelse af personlige data. Men hvis en berørt person ønsker at bruge vores virksomheds særlige tjenester via vores hjemmeside, kan det være nødvendigt med personlig databehandling. Hvis behandling af personoplysninger er påkrævet, og der ikke er noget retsgrundlag for sådan behandling, søger vi generelt det registrerede samtykke. Behandling af personoplysninger, som f.eks. Et registrers navn, adresse, e-mail-adresse eller telefonnummer, er altid i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning og i overensstemmelse med “Hotel Villa Saxer – Tollis Hotel & Gastronomie GmbH” gældende landespecifik privatlivspolitik. Gennem denne privatlivspolitik søger vores firma at informere offentligheden om arten, omfanget og formålet med de personlige oplysninger, vi indsamler, bruger og behandler. Derudover informeres de registrerede om deres rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik. “Hotel Villa Saxer – Tollis Hotel & Catering GmbH” som controller har implementeret en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den mest komplette beskyttelse af personoplysninger behandlet via denne hjemmeside. Ikke desto mindre kan internetbaserede datatransmissioner generelt have sikkerhedshuller, således at absolut beskyttelse ikke kan garanteres. Af denne grund er alle berørte personer fri til at indsende personoplysninger til os på alternative måder, fx telefonisk.

 1. Definitioner

Privacy Policy for “Hotel Villa Saxer – Tollis Hotel & Catering GmbH” er baseret på den terminologi, der anvendes af det europæiske direktiv og tilsynsmyndigheden ved vedtagelsen af den generelle databeskyttelsesforordning (DS-GVO). Vores privatlivspolitik skal være let at læse og forstå for offentligheden såvel som for vores kunder og forretningspartnere. For at sikre dette, vil vi gerne på forhånd forklare den anvendte terminologi.

Vi bruger følgende vilkår i denne privatlivspolitik, herunder men ikke begrænset til:

 • a)    personlige data

Personoplysninger er oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person (i det følgende benævnt “registrerede”). En fysisk person anses for at være identificerbar, som direkte eller indirekte, især ved tilknytning til en identifikator som et navn, et identifikationsnummer, lokationsdata, en online identifikator eller et eller flere specielle træk, udtrykker den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet af denne fysiske person kan identificeres.

 • b)    berørt person

Berørt person er enhver identificeret eller identificerbar fysisk person, hvis personoplysninger behandles af den registeransvarlige.

 • c)    Behandling

Behandling betyder enhver proces eller serie af operationer, der er relateret til personoplysninger, såsom indsamling, indsamling, organisering, organisering, lagring, tilpasning eller ændring, læsning, forespørgsel, anvendelse, med eller uden hjælp af automatiserede procedurer offentliggørelse ved indsendelse, formidling eller anden form for bestemmelse, forsoning eller forening, begrænsning, sletning eller destruktion.

 • d)    Begrænsning af forarbejdning

Begrænsning af behandlingen er mærkning af lagrede personoplysninger med det formål at begrænse deres fremtidige behandling.

 • e)    Profilering

Profilering er enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der består i at bruge disse personlige oplysninger til at evaluere visse personlige forhold vedrørende en fysisk person, især aspekter vedrørende jobpræstationer, økonomisk situation, sundhed, personlig At analysere eller forudsige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, opholdssted eller flytning af den fysiske person.

 • f)     Pseudonymization

Pseudonymisering er behandling af personoplysninger på en sådan måde, at personlige data ikke længere kan tilskrives et bestemt registreret uden behov for yderligere oplysninger, forudsat at sådanne yderligere oplysninger holdes adskilt og underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at personoplysningerne ikke tildelt en identificeret eller identificerbar fysisk person.

 • g)    Ansvarlig eller controlleren

Den registeransvarlige eller controller er den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, organ eller organ, der alene eller i samråd med andre beslutter om formål og midler til behandling af personoplysninger. Når formålene med og midlerne til sådan behandling er fastsat i EU-lovgivningen eller medlemsstaternes lovgivning, kan den registeransvarlige eller de specifikke kriterier for hans udpegelse være fastsat i henhold til EU-lovgivningen eller national ret.

 • h)    Processorer

Processoren er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller andet organ, der behandler personoplysninger på vegne af den registeransvarlige.

 • i)      Modtager

Modtageren er en fysisk eller juridisk person, agentur, agentur eller anden enhed, til hvem Personoplysninger udleveres, uanset om det er tredjepart. Myndigheder, der måtte modtage personoplysninger i henhold til EU-lovgivningen eller national ret i forbindelse med en bestemt mission, betragtes ikke som modtagere.

 • j)      Tredje

Tredje er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, organ eller organ, bortset fra den registrerede, den registeransvarlige, processoren og de personer, der er bemyndiget under den registeransvarlige eller processoren til at behandle personoplysningerne.

 • k)    Samtykke

Samtykke gives frivilligt og utvetydigt i form af en erklæring eller anden entydig bekræftende handling fra den registrerede for den konkrete sag, hvormed den registrerede angiver, at de indvilliger i behandling af personoplysninger vedrørende ham / hende er.

 1. Navn og adresse på controlleren

Den person, der er ansvarlig i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning, andre databeskyttelseslovgivninger i EU’s medlemsstater og andre bestemmelser med databeskyttelses karakter er:

Tollis Hotel & Gastronomie GmbH

Repræsenteret af Administrerende Direktør Niklas Suliktsis

Mauerstraße 24-25

38640 Goslar

Deutschland

Tel.: +49 5321 – 39 89 90 00

E-Mail: info@hotel-villa-saxer.de

Website: www.hotel-villa-saxer.de

 1. Cookies

Websiderne “Hotel Villa Saxer – Tollis Hotel & Gastronomie GmbH” bruger cookies. Cookies er tekstfiler, der gemmes og gemmes på et computersystem via en internetbrowser.

Mange websites og servere bruger cookies. Mange cookies indeholder et såkaldt cookie-id. Et cookie-id er en unik identifikation af cookien. Den består af en streng, hvorigennem internet sider og servere kan tildeles til den specifikke internetbrowser, i hvilken cookien blev gemt. Dette tillader besøgte websteder og servere at skelne individets browser fra andre internetbrowsere, der indeholder andre cookies. En bestemt webbrowser kan genkendes og identificeres af det unikke cookie-id.

Gennem brugen af cookies kan “Hotel Villa Saxer – Tollis Hotel & Catering GmbH” give brugere af denne hjemmeside mere brugervenlige tjenester, som ikke ville være mulige uden cookieindstillingen.

Ved hjælp af en cookie kan information og tilbud på vores hjemmeside optimeres i brugerens forstand. Cookies tillader os, som allerede nævnt, at genkende brugerne af vores hjemmeside. Formålet med denne anerkendelse er at gøre det lettere for brugerne at bruge vores hjemmeside. For eksempel skal brugeren af et websted, der bruger cookies, ikke genindtræde deres legitimationsoplysninger hver gang de besøger hjemmesiden, da dette sker på hjemmesiden og den cookie, der er gemt på brugerens computersystem. Et andet eksempel er kagen til en indkøbskurv i online shop. Onlinebutikken husker de varer, som en kunde har lagt i den virtuelle indkøbskurv via en cookie.

Den registrerede kan til enhver tid forhindre, at cookies indstilles via vores hjemmeside ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed modsætter sig permanent indstillingen af cookies. Desuden kan allerede indstillede cookies slettes til enhver tid via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer. Dette er muligt i alle almindelige internetbrowsere. Hvis den registrerede deaktiverer indstillingen af cookies i den anvendte internetbrowser, kan ikke alle funktioner på vores hjemmeside være fuldt anvendelige.

 1. Indsamling af generelle data og oplysninger

Hjemmesiden for “Hotel Villa Saxer – Tollis Hotel & Gastronomie GmbH” indspillet med hver påkaldelse af hjemmesiden ved en berørt person eller et automatiseret system, en række generelle data og information. Disse generelle data og oplysninger gemmes i serverens logfiler. kan detekteres (1) Browser anvendte typer og versioner, (2) operativsystemet få adgang til systemet, (3) det websted, hvorfra en tilgængeliggørelse-system til vores banen passerer (såkaldt henvisende), (4) sub-sites, som på (5) dato og klokkeslæt for adgang til hjemmesiden, (6) en internetprotokoladresse (IP-adresse), (7) internetudbyderen af adgangs systemet og (8) andre lignende data og oplysninger, der anvendes i tilfælde af angreb på vores informationsteknologiske systemer.

Ved brug af disse generelle data og oplysninger trækker “Hotel Villa Saxer – Tollis Hotel & Catering GmbH” ikke konklusioner om den pågældende. Denne information er snarere forpligtet til at (1) levere indholdet på vores hjemmeside korrekt, (2) at forbedre indholdet af vores hjemmeside og reklame for dem at sikre (3) den fortsatte driften af vores IT-systemer og teknologien af vores hjemmeside samt ( 4) at give de retshåndhævende myndigheder de oplysninger, der er nødvendige for retshåndhævelse i tilfælde af en cyberattack. Denne anonyme data indsamles og information gennem hotellet “Hotel Villa Saxer – Tollis Hotel & Gastronomie GmbH” derfor vurderes på den ene side statistisk og også med det formål at øge privatlivets fred og datasikkerhed i vores virksomhed til i sidste ende et optimalt niveau for beskyttelse af for at sikre, at vi behandler personoplysninger. De anonyme data i serverlogfilerne gemmes separat fra alle personlige data, der leveres af en berørt person.

 1. Registrering på vores hjemmeside

Den registrerede har mulighed for at registrere sig på datastyrelsens hjemmeside ved at levere personoplysninger. De personlige data, der skal sendes til controlleren, er afledt af den respektive indgangsmaske, der anvendes til registreringen. De registrerede personoplysninger indsamles og opbevares udelukkende til kontrollørens interne brug og til eget brug. Regulatoren kan arrangere overførslen til en eller flere processorer, såsom en pakke service, der også bruger de personlige data kun til intern brug, som kan henføres til controlleren.

Ved registrering på controllerens hjemmeside, IP-adressen tildelt af internetudbyderens internetudbyder (ISP), gemmes datoen og tidspunktet for registreringen også. Opbevaring af disse data foregår på baggrund af, at kun misbruget af vores tjenester kan forhindres, og disse data i tilfælde af behov gør det muligt at afklare begåede lovovertrædelser. I denne henseende er opbevaring af disse data nødvendig for at sikre controlleren. En videregivelse af disse data til tredjemand er ikke, medmindre der er en retlig forpligtelse til at videregive eller offentliggørelsen af retshåndhævelse tjener.

Ved registrering af den registrerede, der frivilligt leverer personoplysninger, tjener den registeransvarlige at give den registrerede indhold eller tjenester, der på grund af sagens art kun kan tilbydes til registrerede brugere. Registrerede personer kan til enhver tid ændre de personlige data, der er givet ved registrering, eller slette dem fuldstændigt fra datastyrelsens database.

Den registeransvarlige skal til enhver tid efter anmodning give oplysninger til det enkelte registrerede om, hvilke personoplysninger om den registrerede der er oplagret. Endvidere korrigerer eller sletter dataansvarlige personoplysninger efter anmodning eller reference fra den registrerede, for så vidt dette ikke strider mod lovbestemte lagerkrav. En databeskyttelsesansvarlig nævnt ved navn i denne databeskyttelseserklæring og hele datastyrelsens medarbejderes medarbejdere er tilgængelige som kontaktpersoner for den registrerede i denne sammenhæng.

 1. Abonnement på vores nyhedsbrev

På hjemmesiden til “Hotel Villa Saxer – Tollis Hotel & Gastronomie GmbH” får brugerne mulighed for at abonnere på vores nyhedsbrev. Hvilke personlige data overføres til datastyringen, når nyhedsbrevet er bestilt resultater fra den indgangsmaske, der anvendes til dette formål.

Når du abonnerer på nyhedsbrevet, gemmer vi også IP-adressen til det computersystem, som den pågældende bruger, på tidspunktet for registreringen, samt datoen og tidspunktet for registreringen som angivet af internetudbyderen (ISP). Indsamlingen af disse data er nødvendig for at forstå den (mulige) misbrug af en berørt persons e-mail-adresse på et senere tidspunkt og tjener derfor som juridiske sikkerhedsforanstaltninger for controlleren.

Bei der Anmeldung zum Newsletter speichern wir ferner die vom Internet-Service-Provider (ISP) vergebene IP-Adresse des von der betroffenen Person zum Zeitpunkt der Anmeldung verwendeten Computersystems sowie das Datum und die Uhrzeit der Anmeldung. Die Erhebung dieser Daten ist erforderlich, um den (möglichen) Missbrauch der E-Mail-Adresse einer betroffenen Person zu einem späteren Zeitpunkt nachvollziehen zu können und dient deshalb der rechtlichen Absicherung des für die Verarbeitung Verantwortlichen.

De personoplysninger, der indsamles i forbindelse med tilmelding til nyhedsbrevet, vil udelukkende blive brugt til at sende vores nyhedsbrev. Abonnenter på nyhedsbrevet kan også få besked via e-mail, hvis dette er nødvendigt for driften af nyhedsbrevet eller registreringen, som det kan være tilfældet i tilfælde af ændringer i nyhedsbrevet eller tekniske ændringer. Der vil ikke være nogen overførsel af de indsamlede personoplysninger som en del af nyhedsbrevet til tredjepart. Abonnement på vores nyhedsbrev kan til enhver tid opsiges af den pågældende. Samtykket til opbevaring af personoplysninger, som den registrerede har givet os til nyhedsbrevet, kan til enhver tid tilbagekaldes. Med henblik på at tilbagekalde samtykket findes der et tilsvarende link i hvert nyhedsbrev. Det er også muligt at afmelde nyhedsbrevet til enhver tid direkte på controllers hjemmeside eller informere styreenheden på en anden måde.

 1. Nyhedsbrev Sporing

Nyhedsbrevene til “Hotel Villa Saxer – Tollis Hotel & Catering GmbH” indeholder såkaldte optællingspixel. En tæller pixel er en miniature grafik, der er indlejret i sådanne e-mails, der sendes i HTML-format for at aktivere logfiloptagelse og logfilanalyse. Dette tillader en statistisk vurdering af succes eller svigt i online marketingkampagner. På grundlag af den indlejrede pixel kan “Hotel Villa Saxer – Tollis Hotel & Catering GmbH”, hvis og hvornår en email blev åbnet af en berørt person, og hvilke links i e-mailen blev kaldt af den pågældende.

Solche über die in den Newslettern enthaltenen Zählpixel erhobenen personenbezogenen Daten, werden von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen gespeichert und ausgewertet, um den Newsletterversand zu optimieren und den Inhalt zukünftiger Newsletter noch besser den Interessen der betroffenen Person anzupassen. Diese personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Betroffene Personen sind jederzeit berechtigt, die diesbezügliche gesonderte, über das DoubleOpt-In-Verfahren abgegebene Einwil-ligungserklärung zu widerrufen. Nach einem Widerruf werden diese personenbezogenen Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen gelöscht. Eine Abmeldung vom Erhalt des Newsletters deutet das Hotel „Hotel Villa Saxer – Tollis Hotel & Gastronomie GmbH“automatisch als Widerruf.

 1. Kontakt via Hjemmesiden

Webstedet “Hotel Villa Saxer – Tollis Hotel & Catering GmbH” indeholder lovlige bestemmelser, der giver mulighed for hurtig elektronisk kontakt med vores firma samt direkte kommunikation med os, som også er en generel adresse på den såkaldte elektroniske post (e-mail adresse) omfatter. Hvis en berørt person kontakter datastyringen via e-mail eller via et kontaktformular, gemmes de personlige data fra den registrerede automatisk. Sådanne personoplysninger, der frivilligt overføres af en person til controlleren, opbevares med henblik på behandling eller kontakt med den registrerede. Der er ingen videregivelse af disse personoplysninger til tredjeparter.

 1. Rutinemæssig sletning og blokering af personlige data

Den registeransvarlige behandler og opbevarer kun den registreredes personoplysninger i den periode, der er nødvendig for at opnå formålet med opbevaring eller i givet fald af de europæiske direktiver eller forskrifter eller af enhver anden lovgiver i love eller bestemmelser, som den registeransvarlige var forudsat.

Hvis opbevaringsformål udelades, eller hvis en opbevaringsperiode, der er foreskrevet i de europæiske direktiver eller forordninger eller andre relevante lovgivere udløber, bliver personoplysningerne rutinemæssigt blokeret eller slettet i overensstemmelse med de lovbestemte bestemmelser.

 1. Den berørte persons rettigheder
 • a)    Ret til bekræftelse

Hvert registrerede har ret, som de europæiske tilsynsmyndigheder og tilsynsmyndigheder indrømmer, at kræve, at den registeransvarlige bekræfter, om personoplysninger vedrørende ham / hende behandles. Hvis en berørt person ønsker at gøre brug af denne ret til bekræftelse, kan de til enhver tid kontakte styringen.

 • b)    Ret til information

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, jederzeit von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen unentgeltliche Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten. Ferner hat der Europäische Richtlinien- und Verordnungsgeber der betroffenen Person Auskunft über folgende Informationen zugestanden:

 • forarbejdningsformålene
 • de kategorier af personoplysninger, der behandles
 • modtagere eller kategorier af modtagere, til hvem personoplysningerne er blevet afsløret eller endnu ikke skal offentliggøres, især til modtagere i tredjelande eller til internationale organisationer
 • hvis det er muligt, den planlagte varighed, for hvilken personoplysningerne vil blive lagret eller, hvis det ikke er muligt, kriterierne for bestemmelse af denne varighed
 • eksistensen af en ret til berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, der vedrører ham, eller om en begrænsning af behandlingen af den ansvarlige eller en ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling
 • eksistensen af en ret til appel til en tilsynsmyndighed
 • hvis personoplysningerne ikke indsamles fra den registrerede: Alle tilgængelige oplysninger om datakilden
 • eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering i henhold til artikel 22, stk. 1 og 4, i GDPR og – i hvert fald i disse tilfælde – meningsfuld information om den pågældende logik og omfanget og den påtænkte indvirkning af den pågældende behandling på den registrerede

Derudover har den registrerede ret til adgang til, om personoplysninger er blevet videregivet til et tredjeland eller til en international organisation. Hvis det er tilfældet, har den registrerede ret til at få oplysninger om de relevante garantier i forbindelse med overførslen.

Möchte eine betroffene Person dieses Auskunftsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an den für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.

 • c)    Ret til berigtigelse

Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har den ret, som den europæiske lovgiver har givet ret til at kræve øjeblikkelig korrektion af unøjagtige personoplysninger om ham / hende. Endvidere har den registrerede ret til at anmode om færdiggørelse af ufuldstændige personoplysninger, herunder ved hjælp af en supplerende erklæring under hensyntagen til formålet med behandlingen.

Hvis en interesseret part ønsker at udøve denne ret til rettelse, kan den til enhver tid kontakte regulatoren.

 • d)    Ret til annullering (ret til at blive glemt)

Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, skal have ret til at få de europæiske direktiver og tilsynsmyndigheder til at kræve, at den registeransvarlige straks sletter personoplysningerne om ham, forudsat at en af følgende grunde er opfyldt, og behandlingen ikke er påkrævet:

 • Personoplysningerne er indsamlet til sådanne formål eller på anden måde behandlet, for hvilke de ikke længere er nødvendige.
 • Den registrerede trækker det samtykke, som behandlingen var baseret på i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR eller artikel 9, stk. 2, litra a), i GDPR, og mangler andre retsgrundlag for behandlingen.
 • Den registrerede protesterer mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, DSGVO, og der er ingen berettigede grunde til behandlingen eller de registrerede genstande i henhold til artikel 21, stk. 2, DS-GVO forarbejdning én.
 • Personoplysningerne blev behandlet ulovligt.
 • Erstatningen af personoplysninger er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse i henhold til EU-lovgivningen eller national lovgivning, som den registeransvarlige er underlagt.
 • Personoplysningerne blev indsamlet i relation til informationssamfundstjenester, der tilbydes i henhold til § 8, stk. 1, DS-GVO.

Hvis en af de ovennævnte grunde er korrekte, og en berørt person ønsker at sørge for sletning af personoplysninger, der er gemt på “Hotel Villa Saxer – Tollis Hotel & Gastronomie GmbH”, kan de til enhver tid henvende sig til den registeransvarlige. Den person, der er ansvarlig for behandlingen eller en anden medarbejder, sørger for, at slettelsesanmodningen straks opfyldes.

“Hotel Villa Saxer – Tollis Hotel & Gastronomie GmbH” personoplysninger om den blev .. offentliggøres og vores virksomhed som ansvarlig i henhold til artikel 17, § 1 i DS-GMO forpligtet til sletning af personoplysninger, af “Hotel Villa Saxer hits – Tollis Hotel & Gastronomie GmbH “i betragtning af den tilgængelige teknologi og omkostningerne ved implementering passende foranstaltninger, herunder teknisk at sætte en anden for de registeransvarlige, der behandler de offentliggjorte persondata på varsel, at den pågældende person fra disse andre for registeransvarlige har anmodet om sletning af alle links til disse personlige data eller kopier eller replikationer af persondata, for så vidt som en sådan behandling ikke er nødvendig. Den person, der er ansvarlig for behandlingen af “Hotel Villa Saxer – Tollis Hotel & Gastronomie GmbH” eller en anden medarbejder vil gøre, hvad der er nødvendigt i de enkelte tilfælde.

 • e)    Ret til begrænsning af forarbejdning

Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har ret, som er givet af det europæiske direktiv og den regulerende myndighed, at kræve, at den registeransvarlige begrænser behandlingen, hvis en af følgende betingelser gælder:

 • Nøjagtigheden af personoplysningerne bestrides af den registrerede i et tidsrum, der gør det muligt for den registeransvarlige at kontrollere nøjagtigheden af personoplysningerne.
 • Behandlingen er ulovlig, den registrerede nægter at slette de personlige data og i stedet anmoder om begrænsning af brugen af personoplysninger.
 • Den registeransvarlige har ikke længere brug for personoplysningerne med henblik på behandling, men den registrerede kræver, at de hævder, udøver eller forsvarer juridiske krav.
 • Den berørte person har indsigelse mod forarbejdning acc. Artikel 21, stk. 1 DS-GVO, og det er endnu ikke klart, om den ansvarlige persons legitime grunde opvejer den pågældende persons.

Hvis en af ovennævnte betingelser er opfyldt, og en berørt person ønsker at anmode om begrænsning af personoplysninger, der er gemt på Hotel Villa Saxer – Tollis Hotel & Gastronomie GmbH, kan de til enhver tid kontakte den person, der er ansvarlig for behandlingen eller kontakt en anden person, der er ansvarlig for behandlingen. Databeskyttelsesansvarlig for “Hotel Villa Saxer – Tollis Hotel & Catering GmbH” eller en anden medarbejder vil indlede begrænsningen af behandlingen.

 • f)     Ret til dataoverførbarhed

Enhver person impliceret i behandlingen af personoplysninger har ret givet af de europæiske direktiver og forordninger donorer, som de får personlige oplysninger, som blev leveret af den pågældende person en afgift, på en struktureret, konsekvent og maskinlæsbart format. Det har også at sende disse data til en anden afgift uden at blive hæmmet af de ansvarlige, som personoplysningerne er blevet leveret til højre, forudsat at behandlingen på samtykke i henhold til art. 6, stk. 1 point en DS-GMO eller art. 9 para . 2, litra a DS-GMO eller på en kontrakt i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra b DS-GMO baserede og udførte behandling ved hjælp af automatiserede procedurer, forudsat at behandlingen ikke er nødvendig for udførelsen af en opgave, der er i den offentlige interesse eller , udført i udøvelse af offentlig myndighed, som er overført til den ansvarlige.

Ved udøvelsen af deres ret til dataoverførbarhed i henhold til artikel 20, stk. 1, i GDPR har den registrerede ret til at indhente, at personoplysningerne overføres direkte fra en controller til en anden, for så vidt dette er teknisk muligt og i bekræftende fald dette påvirker ikke andres rettigheder og friheder.

For at hævne retten til dataoverførbarhed kan den registrerede til enhver tid kontakte den person, der er ansvarlig for behandlingen af hotellet “Hotel Villa Saxer – Tollis Hotel & Gastronomie GmbH” eller en anden medarbejder.

 • g)    Ret til indsigelse

Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, skal til enhver tid af det europæiske direktiv og den regulerende myndighed have ret til at behandle personoplysninger i henhold til artikel 6, stk. 1, litra e) eller f DS-GVO modsætter sig. Dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser.

I tilfælde af en indsigelse behandler Hotel Villa Saxer – Tollis Hotel & Gastronomie GmbH ikke længere de personlige oplysninger, medmindre vi kan bevise overbevisende legitime grunde til behandlingen, der overstiger de pågældende persons interesser, rettigheder og friheder, eller forarbejdningen tjener påstand, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

Hvis Hotel Hotel Saxer – Tollis Hotel & Gastronomie GmbH behandler personoplysninger med henblik på at drive direkte post, har den registrerede ret til, når som helst, at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger med henblik på sådan reklame. Dette gælder også for profilering, for så vidt som det er forbundet med sådan direkte mail. Hvis den registrerede modsætter sig “Die Tanne” -hotellet til direkte markedsføring, vil hotellet “Hotel Villa Saxer – Tollis Hotel & Gastronomie GmbH” ikke længere behandle personoplysningerne til disse formål.

Derudover har den registrerede ret af grunde, der skyldes deres særlige situation, mod behandling af personoplysninger vedrørende dem til “Hotel Villa Saxer – Tollis Hotel & Gastronomie GmbH” til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i overensstemmelse med artikel 89, stk. 1, i GDPR skal indsigelser indgives, medmindre sådan behandling er nødvendig for at opfylde en opgave af almen interesse.

For at udøve retten til indsigelse kan den registrerede kontakte den person, der er ansvarlig for behandlingen af “Hotel Villa Saxer – Tollis Hotel & Gastronomie GmbH” eller en anden medarbejder. Den registrerede er ligeledes fri i forbindelse med brugen af informationssamfundstjenester, uanset direktiv 2002/58 / EF, at udøve sin ret til indsigelse ved hjælp af automatiserede procedurer, der anvender tekniske specifikationer.

 • h)    Automatiske beslutninger i individuelle tilfælde, herunder profilering

Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har ret til, som den europæiske lovgiver og lovgiver har givet, ikke at blive underlagt en beslutning, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, herunder profilering, som har en retsvirkning på den eller på lignende måde har stor indflydelse på det. medmindre afgørelsen (1) er nødvendig for indgåelse eller udførelse af en kontrakt mellem den registrerede og den registeransvarlige, eller (2) er tilladt i henhold til Unionens eller medlemsstaternes lovgivning, som den registeransvarlige er underlagt, og at lovgivningen fastsætter passende foranstaltninger at beskytte rettighederne og frihederne samt den registreredes legitime interesser eller (3) med den registreres udtrykkelige samtykke.

Hvis afgørelsen (1) er påkrævet for indgåelse eller gennemførelse af en kontrakt mellem den berørte person og den ansvarlige eller (2) den finder sted med den pågældende persons udtrykkelige samtykke, træffer Hotel Villa Saxer – Tollis Hotel & Gastronomie GmbH passende foranstaltninger at sikre den registreredes rettigheder, friheder og berettigede interesser, herunder i det mindste retten til at indhente en persons kontrol af en person, at udtrykke sin egen stilling og at anfægte beslutningen.

Hvis den registrerede ønsker at stole på automatiserede beslutningsret, kan han til enhver tid henvende sig til den ansvarlige for behandling eller en anden af controllers medarbejdere.

 • i)      Ret til at tilbagekalde et samtykke om databeskyttelse

Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykke til behandling af personoplysninger i henhold til det europæiske direktiv og reguleringsmyndigheden.

Hvis den registrerede ønsker at hævde deres ret til at inddrage samtykke, kan de til enhver tid henvende sig til den ansvarlige for behandling eller en anden person, der er ansvarlig for behandlingen.

 1. Fortrolighedspolitik om brug og brug af Facebook

Controlleren har integrerede komponenter af firmaet Facebook på denne hjemmeside. Facebook er et socialt netværk.

Et socialt netværk er et internetbaseret socialt mødested, et online-fællesskab, som typisk giver brugerne mulighed for at kommunikere med hinanden og interagere i virtuelt rum. Et socialt netværk kan fungere som en platform til at udveksle synspunkter og oplevelser, eller tillader internettet at levere personlige eller forretningsmæssige oplysninger. Facebook giver brugerne af sociale netværk mulighed for at oprette private profiler, uploade billeder og socialisere via venneanmodninger.

Operationsselskabet Facebook er Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Personer med ansvar for behandling af personoplysninger, hvis en berørt person bor uden for USA eller Canada, er Facebook Ireland Ltd., 4 Canal Grande, Canal Grande, Dublin 2, Irland.

Hvert besøg på et af de enkelte sider på denne hjemmeside, som drives af controlleren, og som en Facebook-komponent (Facebook plug-in) er integreret, internetbrowseren på den pågældende persons informationsteknologi system automatisk af respektive Facebook Komponent forårsager en repræsentation af den tilsvarende Facebook-komponent i Facebook for at downloade. En oversigt over alle Facebook-plug-ins findes på https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE Som led i denne tekniske proces modtager Facebook oplysninger om, hvilken specifik underside af vores hjemmeside, der er besøgt af den pågældende.

Hvis den registrerede er samtidigt logget ind på Facebook, genkender Facebook ved hvert besøg på vores hjemmeside af den registrerede og under hele varigheden af det respektive ophold på vores hjemmeside, hvilken specifik underside af vores hjemmeside det registrerede besøger. Disse oplysninger indsamles via Facebook-komponenten og tildeles af Facebook til den pågældende Facebook-konto hos den registrerede. Hvis den pågældende person aktiverer en af de Facebook-knapper, der er integreret på vores hjemmeside, f.eks. Knappen “Ligesom”, eller hvis den berørte person kommenterer, tildeler Facebook denne information til den personlige Facebook-brugerkonto for den pågældende person og gemmer disse personoplysninger.

Facebook modtager altid oplysninger via Facebook-komponenten, som den registrerede har besøgt vores hjemmeside, hvis den registrerede er logget ind på Facebook samtidig med at de har adgang til vores hjemmeside; Dette sker uanset om personen klikker på Facebookkomponenten eller ej. Hvis en sådan overførsel af disse oplysninger til Facebook ikke er ønsket af den registrerede, kan det forhindre overførslen ved at logge ud af deres Facebookkonto, før du kontakter vores hjemmeside.

Datapolitikken offentliggjort af Facebook, som er tilgængelig på https://de-de.facebook.com/about/privacy/ giver information om indsamling, behandling og brug af personoplysninger via Facebook. Det forklarer også hvilke muligheder Facebook tilbyder for at beskytte den registreredes privatliv. Derudover er der forskellige applikationer, som gør det muligt at undertrykke dataoverførsel til Facebook. Sådanne applikationer kan bruges af den registrerede til at undertrykke dataoverførsel til Facebook.

 1. Privatlivspolitik for brug og brug af Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)

Controlleren har integreret på denne hjemmeside komponenten Google Analytics (med anonymiseringsfunktion). Google Analytics er en webanalysetjeneste. Webanalyse er indsamling, indsamling og analyse af data om adfærd hos besøgende på hjemmesider. En webanalyseservice indsamler blandt andet data om, hvilken hjemmeside en berørt person er kommet til en hjemmeside (såkaldte henvisere), hvilke delsider på hjemmesiden der blev adgang til, eller hvor ofte og hvor lang varighed en underside blev vist. En webanalyse bruges hovedsagelig til at optimere en hjemmeside og costbenefitanalyse af internetannoncering.

Operativselskabet i Google Analytics-komponenten er Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Controlleren bruger tilføjelsen “_gat._anonymizeIp” til webanalyse via Google Analytics. Ved hjælp af dette tillæg vil IP-adressen til den registreredes internetadgang blive forkortet og anonymiseret af Google, hvis adgangen til vores hjemmeside er fra en EU-medlemsstat eller fra en anden stat, der er part i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Formålet med Google Analytics-komponenten er at analysere besøgsstrømme på vores hjemmeside. Google bruger bl.a. de data og oplysninger, der er indhentet til at evaluere brugen af vores hjemmeside, for at kompilere for os onlinerapporter, der viser aktiviteterne på vores hjemmesider og at levere andre tjenester relateret til brugen af vores hjemmeside.

Google Analytics bruger en cookie på den pågældende persons informationsteknologi system. Hvilke cookies er allerede blevet forklaret ovenfor. Ved at bruge denne cookie kan Google analysere brugen af vores hjemmeside. Hver gang et af siderne på denne hjemmeside åbnes af controlleren og en Google Analytics-komponent er integreret, startes internetbrowseren på den pågældende persons informationsteknologi system automatisk af den respektive Google Analytics-komponent At indsende data til Google til onlineanalyse. Som en del af denne tekniske proces vil Google være opmærksom på personlige data, som f.eks. Den pågældende persons IP-adresse, som blandt andet tjener Google til at spore besøgende og klik, og derefter gøre kommissionsopgørelser mulige.

Cookien gemmer personligt identificerbare oplysninger, som f.eks. Adgangstid, den placering, hvorfra der blev adgang, og hyppigheden af besøg hos den registrerede. Hver gang du besøger vores hjemmeside, overføres dine personlige oplysninger, herunder IPadressen til den internetforbindelse, der anvendes af den registrerede, til Google i USA. Disse personlige oplysninger gemmes af Google i USA. Google kan overføre sådanne personlige data indsamlet gennem den tekniske proces til tredjepart.

Den berørte person kan forhindre indstilling af cookies via vores hjemmeside, som vist ovenfor, til enhver tid ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed strider mod indstillingen af cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre Google i at indstille en cookie på den pågældende persons informationsteknologisystem. Derudover kan en cookie, der allerede er indstillet af Google Analytics, slettes til enhver tid via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Endvidere har den registrerede mulighed for at protestere mod og forhindre indsamlingen af data genereret af Google Analytics til brug for denne hjemmeside og behandlingen af disse data af Google. For at gøre dette skal personen hente og installere en browser-tilføjelse på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Denne browser tilføjelse informerer Google Analytics via JavaScript, at ingen data og oplysninger om besøg på webstedet kan overføres til Google Analytics. Installationen af browser-tilføjelsen betragtes af Google som en modsigelse. Hvis det registreredes informationsteknologisystem senere slettes, formateres eller geninstalleres, skal den registrerede geninstallere browser-tilføjelsen for at deaktivere Google Analytics. Hvis browserens tilføjelse afinstalleres eller deaktiveres af den registrerede eller en anden person inden for deres kontrolområde, er det muligt at geninstallere eller genaktivere browser-tilføjelsen.

Yderligere oplysninger og Googles privatlivspolitik findes på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ og http://www.google.com/analytics/terms/de.html Google Analytics forklares mere detaljeret her, https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

 1. Privatlivspolitik til brug og brug af Google+

Controlleren har integreret Google+ knappen som en komponent på denne hjemmeside. Google+ er et såkaldt socialt netværk. Et socialt netværk er et internetbaseret socialt mødested, et online-fællesskab, som typisk giver brugerne mulighed for at kommunikere med hinanden og interagere i virtuelt rum. Et socialt netværk kan fungere som en platform til at udveksle synspunkter og oplevelser, eller tillader internettet at levere personlige eller forretningsmæssige oplysninger. Google+ tillader brugere af sociale netværk at oprette private profiler, uploade billeder og socialisere gennem venneanmodninger, blandt andre.

Google + ‘s driftsselskab er Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Hvert besøg på et af siderne på dette websted, der betjenes af controlleren og inkorporerer en Google+-knap, vil medføre, at internetbrowseren om emnetes informationsteknologisystem udløses automatisk af den respektive Google+ knap, en repræsentation af den tilsvarende Google+ Download-knap fra Google. Som en del af denne tekniske proces vil Google være opmærksom på, hvilken specifik bund på vores hjemmeside der er besøgt af den registrerede. Flere detaljerede oplysninger om Google+ er tilgængelige på https://developers.google.com/+/ abrufbar.

Hvis personen er logget ind på Google+ samtidig, anerkender Google hvert besøg på vores hjemmeside af den registrerede og under hele varigheden af hvert ophold på vores hjemmeside, hvilken bestemt bund af vores hjemmeside besøgte den pågældende person. Disse oplysninger indsamles via Google+ knappen og tildeles af Google til den relevante Google + -konto for den pågældende.

Hvis den registrerede aktiverer en af Google + -knapperne, der er integreret på vores hjemmeside og dermed foretager en henstilling fra Google + 1, tildeler Google disse oplysninger til den personlige Google + -konto for den pågældende person og gemmer disse personoplysninger. Google gemmer den anbefalede Google + 1-anbefaling og gør den offentligt tilgængelig i overensstemmelse med de betingelser, som den registrerede accepterer. En henvendelse fra Google +1 fra den registrerede på denne hjemmeside vil efterfølgende blive leveret sammen med andre personlige oplysninger, som f.eks. Navnet på Google + 1-kontoen, der anvendes af den registrerede og billedet i andre Google-tjenester, der er gemt deri, For eksempel er søgemaskinens resultater fra Google-søgemaskinen, den registrerede Google-konto eller andre steder, f.eks. På websteder eller i forbindelse med annoncer, der er gemt og behandlet. Endvidere kan Google forbinde besøget på denne hjemmeside med andre personlige data, der er gemt på Google. Google registrerer også disse personlige oplysninger med det formål at forbedre eller optimere Googles forskellige tjenester.

Google modtager altid information via knappen Google +, som den registrerede har besøgt vores hjemmeside, hvis den registrerede er logget ind på Google+ samtidig med adgang til vores hjemmeside Dette sker uanset om personen klikker på knappen Google + eller ej.

Hvis den registrerede ikke ønsker at overføre personlige data til Google, kan sidstnævnte forhindre sådan overførsel ved at logge ud af deres Google + -konto, inden de ringer til vores hjemmeside.

Yderligere oplysninger og Googles privatlivspolitik findes på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ Yderligere Google-tips om Google +1- knappen findes på https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

 1. Privatlivspolitik om brug og brug af Google AdWords

Controlleren har integreret Google AdWords på denne hjemmeside. Google AdWords er en internetannonceretjeneste, der gør det muligt for annoncører at køre både resultaterne af Google og Google Netværk. Google AdWords giver en annoncør mulighed for at forudindstille søgeord, der kun viser en annonce på Googles søgermotorresultater, når søgemaskinen henter et søgeordsrelateret søgeresultat. I Google-netværket distribueres annoncer på aktuelle websider ved hjælp af en automatiseret algoritme og i overensstemmelse med foruddefinerede søgeord.

Driftsselskabet for tjenesterne i Google AdWords er Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Formålet med Google AdWords er at fremme vores hjemmeside ved at vise interessebaseret annoncering på tredjepartswebsteder og i søgeresultaterne fra Googles søgemaskine og ved at vise annoncer på vores hjemmeside.

Hvis en registreret ankommer på vores hjemmeside via en Google-annonce, bliver en såkaldt konverterings cookie gemt på Googles informationsteknologisystem af Google. Hvilke cookies er allerede blevet forklaret ovenfor. En konverteringskage udløber efter tredive dage og bruges ikke til at identificere den registrerede. Om konverteringskøkken er, hvis cookien endnu ikke er udløbet, sporet om, hvorvidt visse undersider, såsom indkøbskurven fra et online-butikssystem, blev tilgængelige på vores hjemmeside. Konverterings cookien tillader både os og Google at forstå, om en berørt person, der kom til vores hjemmeside via en AdWords-annonce, genererede indtægter, dvs. afsluttet eller annulleret et køb.

De data og oplysninger, der indsamles ved brug af konverterings cookien, bruges af Google til at oprette besøgsstatistikker på vores hjemmeside. Disse besøgsstatistikker bruges herefter af os til at bestemme det samlede antal brugere, der er blevet sendt til os via AdWords-annoncer, for at bestemme succesen eller fejlen i hver AdWords-annonce og for at optimere vores AdWords-annoncer til fremtiden , Hverken vores virksomhed eller nogen anden Google AdWords-annoncør modtager nogen information fra Google, der kunne identificere den registrerede.

Konverterings cookien gemmer personligt identificerbare oplysninger, som f.eks. De websider, der er besøgt af den berørte person. Hver gang du besøger vores hjemmeside, overføres dine personlige oplysninger, herunder IP-adressen til den internetforbindelse, der anvendes af den registrerede, til Google i USA. Disse personlige oplysninger gemmes af Google i USA. Google kan overføre sådanne personlige data indsamlet gennem den tekniske proces til tredjepart.

Den berørte person kan forhindre indstilling af cookies via vores hjemmeside, som vist ovenfor, til enhver tid ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed strider mod indstillingen af cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre Google i at indstille en konverterings cookie på den pågældende persons informationsteknologi system. Derudover kan en cookie, der allerede er indstillet af Google AdWords, slettes når som helst via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Endvidere har den registrerede mulighed for at gøre indsigelse mod Googles interessebaserede annoncering. For at gøre dette skal den pågældende have adgang til linket www.google.com/settings/ads fra hver af de internetbrowsere, de bruger, og foretager de ønskede indstillinger der.

Yderligere oplysninger og Googles privatlivspolitik findes på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 1. Fortrolighedspolitik om brug og brug af Instagram

Controlleren har integrerede komponenter i Instagram-tjenesten på denne hjemmeside. Instagram er en tjeneste, der kvalificerer som en audiovisuel platform, som giver brugerne mulighed for at dele billeder og videoer og også formidle sådanne data til andre sociale netværk.

Instagrams driftsselskab er Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Hvert besøg på et af siderne på dette websted, der betjenes af controlleren, og hvor en Instagram-komponent (Insta-Button) er integreret, forårsager automatisk internetbrowseren på den pågældende persons informationsteknologi system gennem den respektive Instagram-komponent forårsager at downloade en repræsentation af den tilsvarende komponent i Instagram. Som led i denne tekniske proces er Instagram opmærksom på, hvilken specifik bund på vores hjemmeside der er besøgt af den pågældende.

Hvis registrerede er logget ind på Instagram på samme tid, genkender Instagram ved hvert besøg på vores hjemmeside af den registrerede og under hele varigheden af det respektive ophold på vores hjemmeside, hvilken specifik underside den berørte person besøger. Disse oplysninger indsamles via Instagram-komponenten og tildeles via Instagram til den berørte persons Instagram-konto. Hvis den pågældende person aktiverer en af de Instagram knapper, der er integreret på vores hjemmeside, overføres de data og oplysninger, der overføres med den, til den personlige Instagram-brugerkonto for den pågældende person og gemmes og behandles af Instagram.

Gennem Instagram-komponenten modtager Instagram altid oplysninger, som den pågældende har besøgt vores hjemmeside, hvis den pågældende er logget ind på Instagram samtidig med adgang til vores hjemmeside. dette sker uanset om personen klikker på Instagram-komponenten eller ej. Hvis den berørte person ikke ønsker at overføre disse oplysninger til Instagram, kan den sidstnævnte forhindre overførslen i at logge ud af deres Instagram-konto, før du ringer til vores hjemmeside.

Yderligere oplysninger og Instagrams privatlivspolitik findes på https://help.instagram.com/155833707900388 og https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

 1. Privacy Policy for brug og brug af YouTube

Controlleren har integreret YouTube-komponenter på denne hjemmeside. YouTube er en internetvideoportal, der giver videoudgivere mulighed for frit at se videoklip og andre brugere til gratis visning, bedømmelse og kommentar. YouTube tillader offentliggørelse af alle typer videoer, således at både komplette film- og tv-udsendelser, men også musikvideoer, trailere eller brugerdefinerede videoer via internetportalen er tilgængelige.

YouTubes operativselskab er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC er et datterselskab af Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Hvert besøg på et af siderne på dette websted, der betjenes af controlleren og indarbejder en YouTube-komponent (YouTube-video), vil automatisk medføre, at internetbrowseren om fagets informationsteknologi system repræsenteres af den respektive YouTube-komponent at downloade en illustration af den tilsvarende YouTube-komponent fra YouTube. Flere oplysninger om YouTube kan findes på https://www.youtube.com/yt/about/de/ Som en del af denne tekniske proces er YouTube og Google opmærksom på den specifikke bund på vores websted, der er besøgt af den pågældende.

Hvis den registrerede er logget ind på YouTube samtidig, anerkender YouTube ved at ringe til en underside, der indeholder en YouTube-video, hvilken bestemt bund på vores hjemmeside, den berørte person besøger. Disse oplysninger indsamles af YouTube og Google og er knyttet til den enkelte YouTube-konto.

YouTube og Google modtager altid oplysninger via YouTube-komponenten, som den registrerede har besøgt vores hjemmeside, hvis den registrerede er logget på YouTube samtidig med adgang til vores hjemmeside. Dette sker uanset om personen klikker på en YouTube-video eller ej. Hvis en sådan overførsel af disse oplysninger til YouTube og Google ikke er ønsket af den registrerede, kan det forhindre overførslen ved at logge ud af deres YouTube-konto, inden vi kontakter vores hjemmeside.

YouTubes privatlivspolitik, der er tilgængelig på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/  ,  identificerer indsamling, behandling og brug af personligt identificerbare oplysninger af YouTube og Google.

 1. Retsgrundlag for forarbejdning

Art. 6 Jeg tændte. En DS-GMO betjener vores virksomhed som retsgrundlaget for forarbejdning, hvor vi opnår samtykke til et bestemt forarbejdningsformål. Hvis behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at opfylde en kontrakt, som den registrerede er part i, som for eksempel i forarbejdningstransaktioner, der er nødvendige for levering af varer eller levering af anden tjeneste eller modydelse, skal forarbejdningen baseres på Art. 6 Jeg tændte. b DS-GMO. Det samme gælder for behandlinger, der er nødvendige for at gennemføre for kontraktlige foranstaltninger, f.eks. I tilfælde af henvendelser vedrørende vores produkter eller tjenester. Hvis vores virksomhed er underlagt en juridisk forpligtelse, der kræver behandling af personoplysninger, såsom opfyldelse af skatteforpligtelser, er behandlingen baseret på artikel 6, jeg tændte. c DS-GMO. I sjældne tilfælde kan behandling af personoplysninger kræves for at beskytte den registreredes eller en anden fysiske personers vitale interesser. Dette ville f.eks. Være tilfældet, hvis en besøgende i vores lokaler blev skadet, og hans eller hendes navn, alder, sygesikring eller andre vitale oplysninger skulle videreføres til en læge, et hospital eller en anden tredjepart. Derefter vil behandlingen være baseret på Art. 6, jeg tændte. DS-GMO er baseret. I sidste ende kunne behandlinger være baseret på artikel 6, jeg tændte. f DS-GMO’er er baseret. På dette retsgrundlag kræves behandlinger, der ikke er omfattet af ovennævnte retsgrundlag, hvis behandling er nødvendig for at beskytte vores virksomheds eller tredjemands berettigede interesser, medmindre interessen, grundlæggende rettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder hos den berørte person råder over. Sådanne behandlinger er især tilladt for os, fordi de specifikt er nævnt af den europæiske lovgiver. I den henseende fandt den, at en berettiget interesse kunne antages, hvis den registrerede er en kunde hos den registeransvarlige (betragtning 47, andet punktum, DS-BER).

 1. Autoriserede interesser i den behandling, som kontrollanten eller en tredjepart forfølger

Er behandlingen af personoplysninger baseret på artikel 6 jeg tændte. f DS-GMO er vores legitime interesse i at drive vores forretning til gavn for alle vores medarbejdere og vores aktionærer.

 1. Varighed for hvilken personoplysningerne er gemt

Kriteriet for varigheden af opbevaring af personoplysninger er den respektive lovbestemte opbevaringsperiode. Efter deadline vil de tilsvarende data blive slettet rutinemæssigt, hvis de ikke længere er forpligtet til at opfylde kontrakten eller at indlede en kontrakt.

 1. Juridiske eller kontraktlige bestemmelser for udlevering af personoplysninger Nødvendighed for indgåelse af kontrakten Den registreredes forpligtelse til at fremlægge personoplysninger mulige konsekvenser af ikke-bestemmelse

Vi præciserer, at tilvejebringelsen af personlige oplysninger er delvist påkrævet ved lov (såsom skatteregler) eller kan skyldes kontraktlige ordninger (såsom oplysninger om entreprenøren). Af og til kan det være nødvendigt, at en kontrakt konkluderes med, at en berørt person giver os personoplysninger, der efterfølgende skal behandles af os. For eksempel er den registrerede forpligtet til at give os personlige oplysninger, når vores firma indgår en kontrakt med hende. Manglende levering af personoplysninger vil betyde, at kontrakten med den pågældende ikke kunne lukkes. Før den person, der stiller data til rådighed, skal den registrerede kontakte styringen. Vores controller vil informere den registrerede i hvert enkelt tilfælde om, hvorvidt levering af personoplysninger er påkrævet ved lov eller kontrakt eller krævet for indgåelse af kontrakten, om der er en forpligtelse til at levere personoplysninger og konsekvenserne af ikke-levering af personoplysninger.

 1. Eksistensen af automatiseret beslutningstagning

Som ansvarlig virksomhed afstår vi fra automatisk beslutningstagning eller profilering.

 

1. Cookies

Denne hjemmeside bruger cookies på flere steder for at opretholde funktionalitet. De tjener til at gøre tilbuddet mere brugervenligt og effektivt. Cookies er små tekstfiler, der er gemt på din computer og gemt af din browser. Cookies beskadiger ikke din computer og indeholder ingen vira, men de forbedrer funktionaliteten af dette online tilbud. Cookies udløst af denne hjemmeside kan indeholde dele af dine personlige oplysninger. Du kan også deaktivere lagring af cookies i din browser, forudsat at du har de nødvendige adgangsrettigheder. Om nødvendigt er ikke alle funktioner tilgængelige for dig på denne hjemmeside, men de væsentlige funktioner kan stadig bruges.

2. Brug og offentliggørelse af personoplysninger

For så vidt som du har givet os personlige oplysninger, bruger vi kun disse til at besvare dine henvendelser og til teknisk administration. Dine personlige data vil kun blive videregivet til tredjeparter eller på anden måde overført, hvis dette sker med henblik på kontraktudførelse med dit samtykke, for at sikre, at funktionaliteten på denne hjemmeside er nødvendig eller i forbindelse med en ordre af en autoriseret i henhold til loven, der kræves.

For at undgå spam, sendes alle kommentarer, du sender inden for denne hjemmeside, herunder de data, der indsamles i denne sammenhæng, automatisk til en tredjepartsleverandør en gang og kontrolleres for SPAM-egenskaber ved hjælp af gemte mønstre. Dine data bliver ikke gemt der, hvis dine data er klassificeret som harmløse. Meget sjældne fejlklassifikationer korrigeres normalt manuelt af mig eller en repræsentant inden for ca. 48 timer. Vær også opmærksom på tredjeparts privatlivspolitik i denne sammenhæng.

Du har ret til når som helst at tilbagekalde dit samtykke skriftligt med virkning for fremtiden (kontakt nedenfor). Slettelsen af de lagrede personoplysninger sker, hvis du tilbagekalder dit samtykke til opbevaringen, hvis deres viden ikke længere er nødvendig for at opfylde det formål, de blev oplagret for, eller hvis deres opbevaring er eller bliver afvist af andre juridiske årsager.

3. Højre

På skriftlig anmodning (kontakt nedenfor) informerer vi dig gerne om de data, der er gemt om dig.

4. sletning af titel

Tollis Hotel- und Gastronomie GmbH forbeholder sig ret til at opretholde funktionaliteten eller for at opretholde Tollis Hotel- und Gastronomie GmbHs intentioner for denne hjemmeside eller, i tilfælde af overtrædelser af sædvanlig, moral eller gældende lov, antages eller allerede er afholdt I særdeleshed hører gæstkommentarer eller offentliggjorte artikler – uden yderligere forespørgsel og efter eget skøn at slette.

5. Sikkerhed Alert

Dine personoplysninger gemmes så vidt muligt ved at få adgang til alle tilgængelige tekniske og organisatoriske midler, så de ikke er tilgængelige for tredjepart. Når du kommunikerer via e-mail, kan du ikke garantere fuldstændig datasikkerhed, så fortrolige oplysninger anbefales ved post.

6. Google Analytics

Denne hjemmeside anvender Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. (“Google”). Google Analytics bruger. “Cookies”, tekstfiler, der gemmes på din computer, for at hjælpe med at analysere brugen af hjemmesiden. De oplysninger, der genereres af den cookie, om din brug af dette websted (herunder din IP-adresse) bliver transmitteret i USA og gemmes på en Google-server. Google vil bruge disse oplysninger til at vurdere din brug af hjemmesiden, udarbejde rapporter om hjemmeside aktiviteter for hjemmesiden, samt yde andre med hjemmesiden og internet relaterede tjenester. Google kan også overføre disse oplysninger til tredjemand, medmindre loven kræver det, eller hvis tredjemand sådanne oplysninger på vegne af Google. Google associerer aldrig din IP-adresse med andre Googledata. Du kan forhindre installation af cookies ved at indstille din browser software i overensstemmelse hermed; Vær dog opmærksom på, at hvis du gør dette, kan du muligvis ikke bruge den fulde funktionalitet på denne hjemmeside. Ved at bruge denne hjemmeside accepterer du at behandle data om dig af Google på den måde og med de formål, der er angivet ovenfor.

Indsamlingen og brugen af din IP-adresse af Google Analytics, du kan indsende til enhver tid med virkning for fremtiden. Flere oplysninger findes på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Bemærk at på denne hjemmeside er Google Analytics udvidet med koden “gat._anonymizeIp ();” for at sikre en anonym samling af IPadresser.

7. Sociale plugins fra Facebook

Denne hjemmeside bruger sociale plugins fra facebook.com, der drives af Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA. Pluginerne kan genkendes af Facebooklogoet eller tilføjelsen “Facebook Social Plugin”. Hvis du f.eks. Hvis du klikker på knappen “Lige” eller sender en kommentar, vil de tilsvarende oplysninger blive overført direkte fra din browser til Facebook og gemt der. For nærmere oplysninger om håndtering af dine personlige oplysninger via Facebook og dine rettigheder i denne henseende henvises til Facebook ‘s privatlivspolitik. Hvis du ikke vil have Facebook til at indsamle data om dig gennem vores hjemmesider, skal du logge ud af Facebook før du besøger vores hjemmesider og ikke linke din profil til din Facebook-konto ved hjælp af funktionen “Opret forbindelse til Facebook”.

8. Platform til online tvistbilæggelse

Oplysninger om tvistbilæggelse i overensstemmelse med artikel 14, stk. 1 ODR-VO: EUKommissionen har leveret en internetplatform til online bilæggelse af tvister (såkaldt “OSplatform”). OS-platformen kan fungere som et kontaktpunkt for udenretslig bilæggelse af tvister som følge af online salgskontrakter eller servicekontrakter. Denne platform kan nås via det eksterne link http://ec.europa.eu/consumers/odr .

9. Foto kredit

 • Billeder af Hotel: Fransiskus Winata & Hans Grasshoff © Tourism Marketing Agency TMA GmbH
 • Billeder fra hotellet: Stefan Schiefer, Stefan Schiefer Photography
 • Billede af Harz, Brocken: HansLinde, Hent fra pixabay.com, 20.02.2018
 • Billede af Brunswick, Old Town Market: Rotty, Hent fra pixabay.com, 20.02.2018
 • Billede af Goslar, Marketplace: Goslarer Marketing gmbh, foto Stefan Schiefer, 26.02.2018

Contact us!

More accommodations and places you should also take a look at

[pos=”53,59″]

Hotel Villa Saxer

Situated in the historic UNESCO world heritage site of Goslar, in a distance of a few metres from the historic town, we welcome our guests in an extraordinary building complex – including the historic Villa SAXER with its new harmonic annex.

Secured parking areas, a loading station for electric cars, most modern technical equipment and Wi-Fi in the entire building complex offering a wellness atmosphere, spacious bathrooms with walk-in showers and fully climatized rooms will make your stay unforgettable.

Look forward to discover a diverse region, from the charming old town of Goslar, numerous hiking and mountain biking trails to modern leisure opportunities in the adjoining Braunschweiger Land.

For the perfect start in the day we offer a copious Gourmet Breakfast. For sustenance in the meantime or at the end of the day our
Hotel-Bar offers snacks and a wide range of coffee and wine specialties.

[pos=”57,54″]

Haus Am Wall

Haus am Wall Goslar

The cosy “Haus am Wall” is surrounded by greenery and lets you immediately relax.

The bungalow-like “Haus am Wall” offers space for up to 4 people. The master bedroom is equipped with a comfortable bed and two additional persons can be accommodated on the spacious sofa bed.

There is a luxurious bathroom and an open kitchen that is ideal for game nights and breakfast together. In summer, the beautiful veranda is ideal for a delicious brunch or an evening spend outside with a glass of wine. 

[pos=”53,54″]

City Appartements am Wall

Convince yourself of our 5 modern City Apartments: Appartement am Wall, Steinberg-Apartment, Rammelsberg-Appartement, Nordberg-Appartement, Hessenkopf-Appartement, Bocksberg-Appartment

[pos=”18,32″]

Kaiserpfalz

Kaiserpfalz Goslar

The majestic imperial palace, built between 1040 and 1050, is a must for every Goslar visitor. For over 200 years, German history was written here at numerous Reich assemblies and court congresses. Almost at the same time as the imperial palace, Henry III had the collegiate church of St. Simon and Judas built at its feet.

The church, which had fallen into disrepair, was demolished in 1820 and only its entrance hall remained. The Kaiserpfalz also hosts numerous concerts and top-class events such as the Kaiserring awards ceremony.

[pos=”20,40″]

Goslar Marktplatz

Goslar Marktplatz

Here you will find 3 places of interest! In the center of the market place stands the market fountain, which carries the landmark of Goslar, the eagle. The lower bronze bowl was cast in the 12th century and is thus the largest bronze casting of the Romanesque period.

The market fountain is surrounded by the bell and figure game at the market and the town hall with the hall of homage. The bell and figure game was donated in 1968 on the occasion of the 1,000th anniversary of the Rammelsberg mining industry.

The construction of the town hall began in the middle of the 15th century with the east wing.

[pos=”84,40″]

Goslar Bahnhof

Goslar Bahnhof

Falls Sie mit der Bahn Anreisen, haben Sie es nicht weit zu unseren Unterkünften. Fußweg ca. 850m bis zu unserem Hotel Villa Saxer